Loading...
Best Webby - Programowanie blog | Łukasz Kosiorowski [lukaszkosiorowski.pl]

BASE OF PORTALS IT

6

Log in to add rate! Login
Programowanie blog | Łukasz Kosiorowski
Finalnym wyliczeniem skromnej listy zasad SOLID jest Zasada odwracania zależności (Dependency inversion principle). Jeśli jeszcze nie wiesz, co kryje pod sobą
Category Image
IT
Login to add comment Login